Diagram klas jest jednym ze sposobów reprezentacji zależności pomiędzy klasami, które mają być użyte do stworzenia kodu źródłowego. Jest to główny budulec OO modelu aplikacji, przydatny również do tworzenia technicznej dokumentacji projektu.

Diagram klas zawiera:

  • typ klasy
  • nazwa klasy
  • atrybuty klasy
  • metody klasy
  • rodzaje zależności pomiędzy klasami

Continue reading