Rozwiązanie: ERROR: clGetPlatformIDs() -1001

You can find English version of this article here.

Sporo osób może mieć problem z ATI SDK + OpenCL + ATI Catalyst 11.X ||| X>4 z oclHashCat gdy wszystko jest poprawnie skonfigurowane wg. porady opisanej na tym blogu. Problem mają osoby, które chcą uruchmić oclhashcat-lite lub oclhashcat+ z wyżej wymienionym oprogramowaniem.

$ ./oclHashcat-lite64.bin 9fe8bcafcd86d85172097bd41abc29c0 ?d?d?d?d?d?d?d?d
 oclHashcat-lite v0.4 starting...
ERROR: clGetPlatformIDs() -1001

Problem

ERROR: clGetPlatformIDs() -1001

opisany w dokumentacji jest jako “GPU not supported” otóż nie prawda :P

GPU jest wspierane, ale deweloperzy AMD zmienili nazwę biblioteki, która go wspiera, więc aticonfig nie widzi na liście wspieranych rdzeni tego którego używasz, wyrzuca więc błąd “not supported”.

Aby to naprawić musisz zmienić nazwy plików i ich zawartości:

# cd /etc/OpenCL/vendors/
/etc/OpenCL/vendors# ls
atiocl32.icd atiocl64.icd
/etc/OpenCL/vendors# ls -l
total 8
-r--r--r-- 1 root root 15 May 16 15:59 atiocl32.icd
-r--r--r-- 1 root root 15 May 16 15:59 atiocl64.icd
/etc/OpenCL/vendors# cat /etc/OpenCL/vendors/atiocl
atiocl32.icd atiocl64.icd

Zamieniając w każdym z wypadków ati na amd

root@Asus-PC:/etc/OpenCL/vendors# mv atiocl32.icd amdocl32.icd
root@Asus-PC:/etc/OpenCL/vendors# mv atiocl64.icd amdocl64.icd
root@Asus-PC:/etc/OpenCL/vendors# ls
amdocl32.icd amdocl64.icd

Następnie edytując każdy plik zmieniając ich zawartość odpowiednio na:

libamdocl32.so
libamdocl64.so

Wyjdź z roota, zrób test:

/oclHashcat-lite$ ./oclHashcat-lite64.bin 9fe8bcafcd86d85172097bd41abc29c0 ?l?l?l?l?l?l?l?l?
 oclHashcat-lite v0.4 starting...Platform: AMD compatible platform found
 Watchdog: Temperature limit set to 90c
 Device #1: Redwood, 512MB, 0Mhz, 5MCU
 [s]tatus [p]ause [r]esume [q]uit => s
 Status.......: Running
 Hash.Type....: MD5
 Time.Running.: 0 secs
 Time.Left....: 0 secs
 Plain.Text...: *sfti
 Plain.Length.: 5
 Speed........: 15.0M/s
 Progress.....: 3328000/11881376 (28.01%)
 HW.Monitor.#1: 90% GPU, 71c Temp
 [s]tatus [p]ause [r]esume [q]uit =>