Test coverage on GitLab CI in a rust-cargo project

This topic presents who to setup kcov with cargo to get a test coverage for a cargo project, so I just assume you got kcov working in your Linux distribution and you have a project with source code and tests that you can run. I also assume you have gitlab-ci-multi-runner installed. So I will just quickly present who to configure it to use with GitLab CI to get test coverage badge in your new project.

I use my own CI runner, I’m not using shared runners or docker for it. So it’s pretty straightforward, your configuration will differ a bit.

Continue reading

Automated delivery and publication of apps using FDroid and GitLabCI

In my spare time I develop applications on Android. I also “maintain” F-Droid repository for some of my public projects. I wanted to automatically publish each build after:

 1. Compilation passed
 2. Test on a connected device passed
 3. Signed build completed

So I made a simple setup with help of GitLabCI and own F-Droid repository. This post does not describe how to configure F-Droid repository or configuration of GItLabCI-runner, because official documentation is much better than I could write it. This post just describes how I use both services to automate boring deployment.

GtiLabCI is run on your own hardware, so it can have access to your files, configuration etc. It’s an advantage over Travis, as you can run any custom command, like testing on connected device or on pre-configured emulator, connected to remote hosts where CI slave is on a trusted machine.

Continue reading

Rust – get user’s home directory

fn main() {
 let mut path: PathBuf = get_app_dir();
 path.push(".config");
 path.set_file_name("properties");
 path.set_extension("ini");
 let str_path = path.to_str().unwrap();
 if str_path.len() != 0 && path_exists(&path) {
  println!("Path {} exists", str_path);
 }
}
 
fn get_app_dir() -> PathBuf {
  let dir: PathBuf = match env::home_dir() {
    Some(path) => PathBuf::from(path),
    None => PathBuf::from(""),
  };
  dir
}
 
pub fn path_exists(path: &PathBuf) -> bool {
  return Path::new(&path).exists();
}

Automated updates on Debian using Tor and official hidden services

I like to automate some boring and easy tasks we all have to do often, so I would like to share with you an easy but not too widely known trick in Debian/Ubuntu for automated upgrades, that can be performed without any manual actions.

This post describes the following configurations for a server:

 1. Installation and configuration of unattended upgrades on Debian
 2. Setup of Tor service that will be used for Debian upgrades
 3. Removal of unused dependencies

Unattended upgrades are well described on Debian wiki, but to keep those steps in one place, I’ll copy some parts of it here.

First, you have to install the following packages:

apt-get install unattended-upgrades apt-listchanges

Installation process should create new file /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades where we configure how automated upgrades work and what can be upgraded.

Continue reading

QFakturat – program do zarządzania fakturami, produktami i danymi klientów na Linux

Kilka lat temu, żeby zdobyć trochę doświadczenia poza Java i Ruby, zabrałem się za naukę Qt4.8 i C++. W ramach tego ćwiczenia zacząłem pracować nad aplikacją, która nie istniała wtedy na Linuxa i pewnie do dziś jest tego typu unikalnym programem na pingwina i diabełka.
Aplikacja była pisana na wymogi prowadzenia firmy taty, gdzie z względu kosztów licencyjnych zrezygnowaliśmy ze środowiska Windowsa. W firmie od 6 lat używane są tylko systemy Linuxowe (KUbuntu i openSUSE).

QFakturat był pisany początkowo w Qt4.8 na Linux, jednak z czasem części kodu zostały przepisane na Qt5 oraz dodana została kompatybilność dla systemów *BSD. Nigdy nie próbowałem portować aplikacji na Windowsa ani OS Xa, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy działa.

Screenshot_20160509_150456

Obecna funkcjonalność programu:

 • wystawianie faktur w PDF (i tylko PDF)
 • obsługa kilku sprzedawców
 • zapisywanie/edytowanie/usuwanie klientów
 • zarządzanie produktami
 • automatyczne konwertowanie kwot brutto<->netto<->podatek przy zmianie jednej z wartości
 • spersonalizowane faktury – pozwalają na ustawienie własnego tekstu w stopce faktury i na lewym boku
 • 3 skórki programu
 • walidacja i opcjonalne formatowanie NIPu
 • wysoka elastyczność programu (sam możesz ustawić rodzaje faktu, listę stawek VAT, metody zapłaty, czas na zapłatę czy obsługiwane waluty)
 • zarządzanie produktami i filtrowanie sprzedanych/dostępnych produktów/usług.

Continue reading