Tworzenie CV w LaTeX

Gdy aplikujesz na jakieś stanowisko lub starasz się być zauważonym przez rekruterów, pomocne jest CV, które wyraźnie pokazuje kim jesteś, co zrobiłeś i w jakim kierunku chcesz się rozwijać. Gdy ostatnio wysyłałem swoje CV, zdecydowałem się przerobić je wg wskazówek, które poprzednio otrzymałem. Przeszukując CV innych osób zauważyłem, że niektóre z nich używały LaTeX, który jest prosty w utrzymaniu w systemach kontroli wersji. Zainteresowałem się tą metodą tworzenia CV, co doprowadziło mnie do rozpoczęcia nauki LaTeX.

Ustawienia

Najpierw musisz zainstalować oprogramowanie, które z kodu LaTeX wygeneruje PDF. Może to być dowolne oprogramowanie służące do tego celu, polecić mogę MiKTeX na platformę Windows oraz Lyx lub Texmaker (którego osobiście polecam) dla wszelkich platform.

MiKTex ma wbudowane wzory do tworzenia różnych dokumentów, dlatego postanowiłem je wypróbować; wzór dla CV jest dostępny tutaj.

Zacznijmy więc tworzyć CV.

Na początku musisz zapisać plik ze wzorem CV w tym samym katalogu, w którym zamierzasz tworzyć swoje CV.

Początek pliku cv.tex wygląda tak:

documentclass[line]{res}
usepackage[utf8]{inputenc}
usepackage{polski}
usepackage[polish]{babel}
usepackage{enumitem} % pozwala pozycjonować listy
usepackage{hyperref} % jeśli chcesz użyć hyper-linków
 
begin{document}
name{Imię i nazwisko}
address{adres\ ulica, numer mieszkania\ numer telefonu}
 
begin{resume}

 

cv nagłówek

 

Właśnie utworzyliśmy ładny nagłówek dla naszego CV. “documentclass” jest pewnego rodzaju importem dla systemu LaTeX. Opcja ta musi być zaraz przed listowanymi paczkami. Oznacza to mniej więcej tyle, że importujemy z pliku “res.cls” pozycje marginesów.

Domyślnie “\” jest w LaTeX oznaczeniem przejścia do nowej linii, jednak w pliku res.cls zostało to nadpisane, by wymieniać informacje po przecinkach. Chciałbym również wspomnieć, że “begin{environment_name}” jest opcją do importowania wybranych styli; w naszym przypadku zmienna ta jest definiowana w res.cls jako “resume”

Sekcje

Edukacja

Pierwszą sekcją w naszym CV będzie prosty rozdział o edukacji; pokażę po prostu, jak to będzie wyglądało i jak łatwo jest zaprojektować przejrzyste CV w LaTeX.

Ten kod jest zaraz po “begin{resume}”

section{EDUKACJA}
Aberystwyth University \
{bf Computer Science} - Open Source Computing \
Data ukończenia studiów: maj 2015 \
Stopień: Bachelor of Science \ \
ZSE-E w Radomsku \
Liceum profilowane \
Profil: {bf Zarządzanie informacją} \
Data zakończenia: maj 2011 \

 

cv sekcja edukacja

 

Umiejętności

Następną sekcją będzie lista naszych umiejętności, tutaj można śmiało użyć prostej listy typu “itemize”:

section{UMIEJĘTNOŚCI}
begin{itemize}[leftmargin=10pt]
item Java, SWING, JUnit, JPA
item C++, Qt5
item Ruby1.9
item MySQL, SQLite3
item UML2
item Administracja systemami Linux
end{itemize}

 

cv sekcja umiejętności

 

Doświadczenie

W tej sekcji chciałbyś prawdopodobnie zawrzeć najpotrzebniejsze informacje o Twoim wcześniejszym zatrudnieniu, jak stanowisko, zakres obowiązków oraz daty. Dla przykładu, u mnie wygląda to tak:

section{DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE} 
textit{bf Aberystwyth University} - demonstrator 2012 - 2013 \
Uczę studentów podstaw obsługi konsoli w systemach Linux

cv sekcja doświadczenie

 

Zdolności językowe

Często wymieniane w CV są też nasze umiejętności językowe; możemy je ładnie przedstawić w postaci tabeli z dwiema kolumnami, potrzebujemy użyć do tego wbudowane w LaTeX polecenie tabular, a w nim wymieniamy kolumny i rzędy. Pomiędzy rzędami dla zwiększenia przejrzystości dodamy po 5pkt odstępu.

section{ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW}
begin{tabular}{@{}l l}
Polski & ojczysty \ [5pt]
Angielski & biegła \ [5pt]
Niemiecki & podstawowa
end{tabular}

 

cv sekcja języki

 

Hobby

Następnie sekcja hobby, w której podajesz więcej informacji o sobie. Jeśli w wolnym czasie prowadzisz jakąś stronę internetową, możesz ją podlinkować wprost z dokumentu.

section{HOBBY}
{bf Blog} od 2009 (href{https://b.agilob.net}{b.agilob.net}) 
o bezpieczeństwie sieci WiFi, 
programowaniu w Ruby i C++, 
administracji GNU/Debian, podstawach bezpieczeństwa \
Programowanie \
Administracja dystrybucjami Linux (Debian i openSUSE) \

cv sekcja hobby

 

Zainteresowania

Lista naszych zainteresowań, czyli to, o czym chętnie czytamy, czego lubimy słuchać, jakie mamy zakładki w przeglądarkach. Również prosta sekcja pasuje tu najbardziej, jeśli ktoś woli, może użyć list wg schematu pokazanego w Umiejętności.

section{ZAINTERESOWANIA}
psychologia, ekonomia, biologia, \
historia Polski, sztuczna inteligencja

 

cv sekcja zainteresowania

 

 

Aby CV mogło być wykorzystane do celów rekrutacyjnych na terytorium Polski należy po sekcji zainteresowania dodać prostą klauzulę, mianowicie (u siebie wklej to jako jedną linijkę):

	vfill
	Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji 
procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. Nr 133, poz. 883).

Ten test dopisujemy na samym końcu CV, zostanie on automatycznie dociągnięty do stopki.

 

Cały dokument wygenerowany w systemie LaTeX prezentuje się tak:

 

cv latex wzór

A jego pełny kod źródłowy:

documentclass[line]{res}
usepackage[utf8]{inputenc}
usepackage{polski}
usepackage[polish]{babel}
usepackage{fancyhdr}
usepackage{enumitem} % pozwala pozycjonować listy
usepackage{hyperref} % jeśli chcesz użyć hyper-linków
 
begin{document}
name{Imię i nazwisko}
address{adres\ ulica, numer mieszkania\ numer telefonu}
 
begin{resume}
 
  section{EDUKACJA}
  Aberystwyth University \
  {bf Computer Science} - Open Source Computing \
  Data ukończenia studiów: maj 2015 \
  Stopień: Bachelor of Science \ \
  ZSE-E w Radomsku \
  Liceum profilowane \
  Profil: {bf Zarządzanie informacją} \
  Data zakończenia: maj 2011 \
 
  section{UMIEJĘTNOŚCI}
  begin{itemize}[leftmargin=10pt]
  item Java, SWING, JUnit, JPA
  item C++, Qt5
  item Ruby1.9
  item MySQL, SQLite3
  item UML2
  item Administracja systemami Linux
  end{itemize}
 
  section{DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE} 
  textit{bf Aberystwyth University} - demonstrator 2012 - 2013 \
  Uczę studentów podstaw obsługi konsoli w systemach Linux 
 
  section{ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW}
  begin{tabular}{@{}l l}
  Polski & ojczysty \ [5pt]
  Angielski & biegła \ [5pt]
  Niemiecki & podstawowa
  end{tabular}
 
  section{HOBBY}
  {bf Blog} od 2009 (href{https://b.agilob.net}{b.agilob.net}) o bezpieczeństwie sieci WiFi, programowaniu w Ruby i C++, administracji GNU/Debian, podstawach bezpieczeństwa \
  Programowanie \
  Administracja dystrybucjami Linux (Debian i openSUSE) \
 
  section{ZAINTERESOWANIA}
  psychologia, ekonomia, biologia, \
  historia Polski, sztuczna inteligencja
 
  vfill
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
  osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji 
  procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 
  29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 
  (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 
end{resume}
end{document}

Jeśli jesteś zainteresowany tworzeniem swojego CV w tym systemie, tutaj możesz znaleźć inne wzory wraz z przykładami użycia i wygenerowanymi gotowymi CV.

Wpis zainspirowany i częściowo przetłumaczony ze strony maxburstein.com

6 comments

Leave a Reply