Odwracanie widoku kamery w Skype

Po instalacji Skype na oS występuje błąd z widokiem z kamery internetowej (jak i w innych dystrybucjach), obraz jest do góry nogami, żeby to naprawić musimy zainstalować dodatkową bibliotekę, którą zastąpimy tą dostarczoną ze Skype:

1. Instalacja biblioteki i zależności:

sudo zypper in libv4l1-0-32bit libv4l-32bit libv4l

2. Następnie przechodzimy na roota:

su root

3. Wyłącz Skype!

4. Wpisz tą komendę w swoim terminalu z poziomu roota:

echo -e '#!/bin/sh nLD_PRELOAD="/usr/lib/libv4l/v4l1compat.so /usr/lib/libv4lconvert.so.0" /usr/bin/skype.real "$@"' > /usr/bin/skype.wrapper && chmod 755 /usr/bin/skype.wrapper && ln -s /usr/bin/skype.wrapper /usr/bin/skype

5. Włącz Skype ponownie.

6. Ciesz się działającą poprawnie kamerą!

 

Jeśli masz problem z poleceniem powyżej, możesz wykonać to samo ręcznie:

mv /usr/bin/skype /usr/bin/skype.real
gedit /usr/bin/skype

Następnie wpisz poniższe linie do pliku:

#!/bin/bash
LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l1compat.so skype.real

Po zapisaniu wykonaj to polecenie:

chmod +x /usr/bin/skype

Leave a Reply