Proste przykłady w Prologu

Niewiele w Internecie prostych, krótkich i działających za pierwszym razem snippetów z Prologa, zatem podaje kilka swoich, które napisane i używane zostały podczas wykładów na AU. % poniży kod doda liczby, niezależnie od tego w jakiej kolejności zostały podane add(A,B,R):- A = R – B. add(A,B,R):- R = A + B. add(A,B,R):- B = R […]