Tag Archives: uml

UML – Diagram klas

Diagram klas jest jednym ze sposobów reprezentacji zależności pomiędzy klasami, które mają być użyte do stworzenia kodu źródłowego. Jest to główny budulec OO modelu aplikacji, przydatny również do tworzenia technicznej dokumentacji projektu.

Diagram klas zawiera:

  • typ klasy
  • nazwa klasy
  • atrybuty klasy
  • metody klasy
  • rodzaje zależności pomiędzy klasami

Continue reading

[pl] Learn IT online – zestaw kursów do nauki informatyki

[pl] Gynvael Coldwind prowadzi swoje kursy na YT. RE, debugging, Asm, programowanie OO widziane z niska. Czekam na OpenGL.

[pl] javastart.pl Kurs Javy, wstęp do programowania w Javie na Android i co nieco JEE. Autor ma dobre nawyki pisania w OO.

Continue reading