Tag Archives: qt

QFakturat – program do zarządzania fakturami, produktami i danymi klientów na Linux

Kilka lat temu, żeby zdobyć trochę doświadczenia poza Java i Ruby, zabrałem się za naukę Qt4.8 i C++. W ramach tego ćwiczenia zacząłem pracować nad aplikacją, która nie istniała wtedy na Linuxa i pewnie do dziś jest tego typu unikalnym programem na pingwina i diabełka.
Aplikacja była pisana na wymogi prowadzenia firmy taty, gdzie z względu kosztów licencyjnych zrezygnowaliśmy ze środowiska Windowsa. W firmie od 6 lat używane są tylko systemy Linuxowe (KUbuntu i openSUSE).

QFakturat był pisany początkowo w Qt4.8 na Linux, jednak z czasem części kodu zostały przepisane na Qt5 oraz dodana została kompatybilność dla systemów *BSD. Nigdy nie próbowałem portować aplikacji na Windowsa ani OS Xa, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy działa.

Screenshot_20160509_150456

Obecna funkcjonalność programu:

 • wystawianie faktur w PDF (i tylko PDF)
 • obsługa kilku sprzedawców
 • zapisywanie/edytowanie/usuwanie klientów
 • zarządzanie produktami
 • automatyczne konwertowanie kwot brutto<->netto<->podatek przy zmianie jednej z wartości
 • spersonalizowane faktury – pozwalają na ustawienie własnego tekstu w stopce faktury i na lewym boku
 • 3 skórki programu
 • walidacja i opcjonalne formatowanie NIPu
 • wysoka elastyczność programu (sam możesz ustawić rodzaje faktu, listę stawek VAT, metody zapłaty, czas na zapłatę czy obsługiwane waluty)
 • zarządzanie produktami i filtrowanie sprzedanych/dostępnych produktów/usług.

Continue reading

Qt5 on FreeBSD

For a reason FreeBSD doesn’t support Qt5 build tools out of box. There are a few problems that have to be solved before you can run qmake && make to build a project. Firstly, my default setup didn’t have QMAKESPEC specified, add this line to your .bashrc/.zshrc:

export QMAKESPEC=freebsd-g++

Also add this line to specify Qt5 theme:

export QT_QPA_PLATFORMTHEME=qt5ct

Continue reading

How to work with SQL in C++ and Qt

You can work with SQL queries in Qt and SQL in many different ways, here I will show you how I came up with a working method. To keep things simple, I am not going to use any UI to print or edit queries. It will be just source code and stdout, as a database engine I will use SQLite3.

After you created your project, edit project.pro and locate line:

QT    += core

Modify this line by adding `sql`:

QT    += core sql

Since now, when you compile your project, QtSql module will be linked to the project:

g++ -Wl,-O1 -Wl,-O1,--sort-common,--as-needed,-z,relro -o QtSql main.o  -lQt5Sql -lQt5Core -lpthread

Continue reading

Use clang as default compiler for Qt projects

There are two ways to set clan as your default compiler in Qt-Creator. One way will set LLVM as default in Qt-Creator for you only and the other one will set LLVM as default for your project, so everyone cloning/forking your repo will use clang too. If you want clang as default only for you, go in Qt-Creator to Tools -> Options -> Build & Run -> Kits select your default kit, I have `Desktop` and set Compiler to CLang. Continue reading

Static code analysis in QtCreator with CppCheck

Just a simple tutorial to show you how to add static code analysis plugin in QtCreator on Liunx.
Start by downloading plugin dedicated to QtCreator from here.

Unpack .zip and you will get two directories which you have to copy to /usr/lib/qtcreator/plugins/. You can copy only libQtcCppcheck.so, if you don’t need Russian translation.

cp lib/qtcreator/plugins/libQtcCppcheck.so /usr/lib/qtcreator/plugins/

Continue reading