Optymalizacja SQLite3

Wykonywanie transakcji: Domyślnie  każde wykonanie INSERT/UPDATE w SQLite3 jest oddzielną operacją, zaznaczenie w bazie danych: BEGIN TRANSACTION; Spowoduje, że wszystkie operacje po zaznaczeniu tej opcji będą traktowane jako jedna operacja. Warto tę opcję zaznaczyć gdy mamy do wykonania dużo operacji INSERT/UPDATE. Po zakończeniu działań na bazie danych zamykamy transakcję: END TRANSACTION;   Wyłączenie synchronizacji: Domyślnie SQLite […]