Kolizja hashy

Czym jest hash? Hash (inaczej funkcja skrótu) jest kryptograficzną funkcją, która pobiera określone dane na wejściu i generuje z nich zaszyfrowaną wersję, zwykle podawaną w postaci znaków heksadecymalnych. Hashe nie są tym samym czym są checksum’y, checksum jest kodem sprawdzającym poprawność i integralność plików, przez sprawdzenie jej sumy kontrolnej na przesyłanym pliku. Dla tego pliku, […]

Jak odzyskać hasło z zaszyfrowanej postaci – hash?

Przedstawiam Wam sposoby używa programów, dzięki którym będziemy mogli łatwo i przyjemnie i czasochłonne (sometimes not) odzyskać zakodowane hasło. Tak haseł się nie łamie, a odzyskuje się, tytuł ma za zadanie przyciągnąć. Będziemy się skupiali na ogólnej czynności jaką jest odzyskiwanie zakodowanego hasła, głównie patrząc na funkcję skrótu MD5.