Jest to zadanie, które miałem wykonać jako projekt uczelniany.

Zadanie polegało na stworzeniu programu, który wczytuje słownik, a następnie dwa słowa, które muszą znajdować się w słowniku. Wtedy przechodzi krok po kroku od jednego słowa do drugiego, w ten sposób, by szczeblami drabiny słów były inne słowa różniące się od poprzedniego jedną literą . Celem było znalezienie najkrótszej drabiny w całym grafie.

Continue reading