Algorytm BFS szukający drabiny słów

Jest to zadanie, które miałem wykonać jako projekt uczelniany. Zadanie polegało na stworzeniu programu, który wczytuje słownik, a następnie dwa słowa, które muszą znajdować się w słowniku. Wtedy przechodzi krok po kroku od jednego słowa do drugiego, w ten sposób, by szczeblami drabiny słów były inne słowa różniące się od poprzedniego jedną literą . Celem […]