JHLabs for Android

My major project in Java (Android) involved image manipulation where I used JHLabs. I found there was no easy way to add JHLabs support for Android without extracting sources and manually adding them to the project. So there it is now: https://gitlab.com/agilob/JHLabs_android It’s compatible with gradle build system, so you can easily add it to […]

Tworzenie CV w LaTeX

Gdy aplikujesz na jakieś stanowisko lub starasz się być zauważonym przez rekruterów, pomocne jest CV, które wyraźnie pokazuje kim jesteś, co zrobiłeś i w jakim kierunku chcesz się rozwijać. Gdy ostatnio wysyłałem swoje CV, zdecydowałem się przerobić je wg wskazówek, które poprzednio otrzymałem. Przeszukując CV innych osób zauważyłem, że niektóre z nich używały LaTeX, który […]