My major project in Java (Android) involved image manipulation where I used JHLabs. I found there was no easy way to add JHLabs support for Android without extracting sources and manually adding them to the project. So there it is now:
https://gitlab.com/agilob/JHLabs_android

It’s compatible with gradle build system, so you can easily add it to your gradle project.

To use it in your project:

  1. Go to the main folder of your application
  2. mkdir third_party
  3. Edit settings.gradle and add this line
    include 'third_party:jhlabs2'
  4. Add this line to your dependencies:
    compile project(':third_party:jhlabs2')
  5. It should be done now!

You can see it working in my project!

Gdy aplikujesz na jakieś stanowisko lub starasz się być zauważonym przez rekruterów, pomocne jest CV, które wyraźnie pokazuje kim jesteś, co zrobiłeś i w jakim kierunku chcesz się rozwijać. Gdy ostatnio wysyłałem swoje CV, zdecydowałem się przerobić je wg wskazówek, które poprzednio otrzymałem. Przeszukując CV innych osób zauważyłem, że niektóre z nich używały LaTeX, który jest prosty w utrzymaniu w systemach kontroli wersji. Zainteresowałem się tą metodą tworzenia CV, co doprowadziło mnie do rozpoczęcia nauki LaTeX.

Continue reading