Tag Archives: cv

JHLabs for Android

My major project in Java (Android) involved image manipulation where I used JHLabs. I found there was no easy way to add JHLabs support for Android without extracting sources and manually adding them to the project. So there it is now:
https://gitlab.com/agilob/JHLabs_android

It’s compatible with gradle build system, so you can easily add it to your gradle project.

To use it in your project:

  1. Go to the main folder of your application
  2. mkdir third_party
  3. Edit settings.gradle and add this line
    include 'third_party:jhlabs2'
  4. Add this line to your dependencies:
    compile project(':third_party:jhlabs2')
  5. It should be done now!

You can see it working in my project!

Tworzenie CV w LaTeX

Gdy aplikujesz na jakieś stanowisko lub starasz się być zauważonym przez rekruterów, pomocne jest CV, które wyraźnie pokazuje kim jesteś, co zrobiłeś i w jakim kierunku chcesz się rozwijać. Gdy ostatnio wysyłałem swoje CV, zdecydowałem się przerobić je wg wskazówek, które poprzednio otrzymałem. Przeszukując CV innych osób zauważyłem, że niektóre z nich używały LaTeX, który jest prosty w utrzymaniu w systemach kontroli wersji. Zainteresowałem się tą metodą tworzenia CV, co doprowadziło mnie do rozpoczęcia nauki LaTeX.

Continue reading