I had to write this application as a university project.

The task was to generate a word ladder, which starts and ends on provided words. Both words have to be in a dictionary.

Every single step in the ladder must only differ in one character from the word before. The aim of the word-ladder is to find the shortest path from start word to end word in the whole graph.

Continue reading

Jest to zadanie, które miałem wykonać jako projekt uczelniany.

Zadanie polegało na stworzeniu programu, który wczytuje słownik, a następnie dwa słowa, które muszą znajdować się w słowniku. Wtedy przechodzi krok po kroku od jednego słowa do drugiego, w ten sposób, by szczeblami drabiny słów były inne słowa różniące się od poprzedniego jedną literą . Celem było znalezienie najkrótszej drabiny w całym grafie.

Continue reading