Simple random password generator in bash

One liner: pass=`cat /dev/urandom | head -2 | tr -cd ‘a-zA-Z0-9!@#$%^&*()_+-=][‘;/.,’`; echo ${pass:4:30}pass=`cat /dev/urandom | head -2 | tr -cd ‘a-zA-Z0-9!@#$%^&*()_+-=][‘;/.,’`; echo ${pass:4:30} function in .bashrc: pass(){ password=`cat /dev/urandom | head -2 | tr -cd ‘a-zA-Z0-9!@#$%^&*()_+-=][‘;/.,’`; echo ${password:4:30} }pass(){ password=`cat /dev/urandom | head -2 | tr -cd ‘a-zA-Z0-9!@#$%^&*()_+-=][‘;/.,’`; echo ${password:4:30} }

[pl] Learn IT online – zestaw kursów do nauki informatyki

[pl] Gynvael Coldwind prowadzi swoje kursy na YT. RE, debugging, Asm, programowanie OO widziane z niska. Czekam na OpenGL. [pl] javastart.pl Kurs Javy, wstęp do programowania w Javie na Android i co nieco JEE. Autor ma dobre nawyki pisania w OO.

Kompilacja tricków w bashu

Będąc w powłoce używaj CTRL+R do wyszukiwania wpisanych już kiedyś poleceń Dodaj “set -o vi” w swoim ~/.bashrc by używać skrótów klawiaturowych z VI zamiast emacsowych używaj sedowej składni zastępowania tesktu w bashu $ ls Downloads/$ ^wnload^cument   używaj składni !!:n, gdzie n to parametry poprzedniego polecenia, możesz je podawać w zakresie: $ ls Downloads/ […]