Algorytm BFS szukający drabiny słów

Jest to zadanie, które miałem wykonać jako projekt uczelniany.

Zadanie polegało na stworzeniu programu, który wczytuje słownik, a następnie dwa słowa, które muszą znajdować się w słowniku. Wtedy przechodzi krok po kroku od jednego słowa do drugiego, w ten sposób, by szczeblami drabiny słów były inne słowa różniące się od poprzedniego jedną literą . Celem było znalezienie najkrótszej drabiny w całym grafie.


Podam lepiej przykład użycia programu:

Providefull path to the dictionary:
/home/agilob/dict.txt
Provide first word:
clash
Provide second word:
clock

1. clash
2. class
3. clans
4. clank
5. clack
6. clock

Oczywistym było użycie algorytmu BFS

Aplikacja składa się z 3 klas:
Main.java
FileReader.java
WordLadder.java

Kod źródłowy i dokumentacja są tutaj

Leave a Reply