Czesne i stypendia

Studia w UK na państwowych uczelniach są płatne. Obecnie (2013) najwyższe czesne dla rozpczynających studia to 9000 GBP rocznie. To dużo? Na uczelniach prywatnych może to być nawet ponad 30 000 GBP.

Aplikując na studia możesz złożyć też podanie o pożyczkę na pokrycie czesnego, której wysokość wynosi maksymalnie 3465 GBP. Aplikację o pożyczkę trzeba składać co roku, jeśli oczywiście chce się ją wziąć.

Aby pokryć pozostałe blisko 5500, składa się drugie podanie. Ta część nie podlega zwrotowi, jednak istnieje większe ryzyko, że dofinansowanie nie zostanie udzielone. Podobno po odwołaniu się od decyzji przyznawana jest już każdemu.

 

Pierwszą aplikację składa się do agencji rządowej. Jeśli jesteś obywatelem UE, wystarczy, że ją wydrukujesz, uzupełnisz i odeślesz na podany w aplikacji adres. Na odpowiedź czekałem przeważnie około miesiąca. Odpowiedź dostaniesz też na podany adres e-mail. Jeśli już wcześniej aplikowałeś, możesz sprawdzać stan aplikacji na swoim koncie na gov.uk. Jeśli dostaniesz pożyczkę, dokumenty możesz pobrać ze swojego konta (w ramach back-upu i łatwiejszego dostępu do dokumentów), również na tym koncie będziesz mieć kopię odmowy udzielenia pożyczki. Pierwszą aplikację musisz wydrukować, uzupełnić wymagane informacje o miejscu zamieszkania, pochodzeniu, podać dane uczelni i kierunku, na który aplikujesz. Musisz też zrobić kopię swojego dowodu osobistego lub paszportu i uzyskać poświadczenie za zgodność z oryginałem od odpowiedniego urzędnika (pieczątka, podpis, zajmowane stanowisko i data). W UK może to zrobić dowolna osoba publiczna, jak np. ksiądz, policjant czy nauczyciel. Autentyczność skanu mojego dowodu potwierdzała sekretarka z liceum. Aplikację i skan wysyłasz listem na adres podany na ostatnich stronach aplikacji.

Jeśli pożyczka została udzielona bez żadnych zastrzeżeń (wszystkie  wymagane dane zostały uzupełnione i są czytelne), dostaniesz kilka listów, w których będą też dane logowania na stronę gov.uk, które warto zapisać, bo będą potrzebne za rok.

Nie aplikowałem o dodatkowe pokrycie kosztów studiów (5535 GBP), bo zacząłem studia w roku, gdy czesne było na wysokości 3375 GBP, dlatego nie wiem, jak wygląda ta procedura aplikacyjna. Wiem jedynie, że ta część jest pokrywana przez rząd UK. Procedura raczej nie różni się od opisanej powyżej.

 

Kredyt na czesne spłaca się w określonych sytuacjach, które szerzej opisane są w aplikacji, najważniejszy warunek to:

  • musisz zarabiać ponad 21 000GBP w UK lub 9 000GBP w Polsce

w takim wypadku spłaca się 9% miesięcznego dochodu.

Ważne jest też, by wiedzieć, że czesne rośnie wraz z inflacją. Dlatego po roku studiów może być ono dla Ciebie o kilkadziesiąt funtów wyższe.

 

Pieniędzy za czesne, które dostałeś jako pożyczkę, nigdy nie widzisz, bo agencja kredytowa wysyła je bezpośrednio do uczelni wskazanej w aplikacji. W okolicach grudnia po rozpoczęciu studiów dostaniesz list, z informacją, że dana kwota została przelana na konto uczelni.

Jeśli zamierzasz wybrać kierunek, w którego programie są roczne praktyki – industrial year (IY), czesne na trzecim roku wynosi ok. 660 funtów za cały rok. Jest to koszt utrzymania Ciebie ze statusem studenta. Podczas tego roku możesz nadal korzystać z bibliotek uniwersyteckich, przywilejów studenta takich, jak darmowa opieka medyczna i darmowe leki na receptę, nie płacić za recykling śmieci (ok. 1000 GBP rocznie).

 

Stypendia, jakie Ci przysługują, dzielą się na kilka kategorii. Jeśli masz maturę rozszerzoną i najlepsze trzy wyniki (w tym jedna rozszerzona) mają średnią ponad 70%, wtedy kwalifikujesz się na Excellence Bursary, które w moim profilu studenta opisane jest tak:

Excellence Bursary holders will receive £333 at the start of December and £334 at the start of March for each year of their course (provided they remain on an eligible scheme).

Jest to stypendium, które dostać jest bardzo łatwo i bardzo często ratuje z problemów finansowych… jak zakupy na koniec roku czy powrót do domu na Wielkanoc.

Nie ma czegoś takiego jak podanie/wniosek o stypendium. Uczelnia sama wie, czy należy Ci się stypendium czy nie, a jeśli tak, to zostaniesz o tym poinformowany e-mailem.

Opisy i wymagania dotyczące innych stypendiów znajdziesz tutaj:

 

Leave a Reply