Praktyki w zawodzie (industrial year, IY) są bardzo popularne. Jednak bardzo różnią się do tego, co znamy ze studiów w Polsce.

Zacznijmy od tego, że są kierunki studiów, które wymagają odbycia jednego stażu, który ma trwać ok. roku. Każdy z takich kierunków ma swój odpowiednik, na którym odbycie stażu nie jest konieczne. Staż musi trwać minimum 42 tygodnie, ale nie musi odbywać się w jednej firmie. Jako że na danym kierunku praktyki zawodowe są obowiązkowe, studia są przedłużone o rok.

Staż odbywa się pomiędzy drugim rokiem a ostatnim (który po powrocie ze stażu nadal jest nazywany trzecim rokiem).

 

W interesie uczelni leży to, żeby jak najwięcej studentów znalazło firmę, w której odbędzie staż, ponieważ podczas tego roku nadal płaci się czesne. Co prawda jest to 1/5 (lub 1/12 zależnie, ile płacisz obecnie) wysokości czesnego, przeważnie ok. £680 za cały rok, co się akurat pokrywa z Excellence Bursary, które wynosi £667 rocznie. Na pokrycie tego czesnego również można wziąć pożyczkę.

Są strony, które pomagają szukać właśnie takich staży np.:

Na moim wydziale na Aberystwyth University są dwie osoby, które zajmują się szukaniem staży dla studentów. Jedna osoba zajmuje się wszelkimi formalnościami i “nagłymi” sprawami, np. gdy ktoś nie znajdzie pracy, a kończy się czas na szukanie. Drugą osobą jest wykładowca, który ma mnóstwo znajomości, dobrze promuje uczelnię i co jakiś czas przesyła nam e-maile typu:

XXX is a company run by ZZZ YYY who is an Aber Grad. This job is being advertised to Aber students only….
This position is ONLY being advertised to Aber students – so a great opportunity.
I have spoken to the company this morning and they are very keen to get a student from Aber – please apply!

Ofert pracy (i komentarzy do nich w oddzielnej wiadomości) od połowy wakacji do teraz (maj) dostaliśmy:

 

 

Obecnie na równe 100 osób, które mają kierunek z IY, ponad 60 znalazło już pracę (informacja od koordynatora). Natomiast na 2 roku studentów full-time łącznie z part-time i studentami innych wydziałów, którzy wybrali sobie do studiowania jeden z modułów z CompSci jest 157.

 

Zarobki są różne, od £900 na miesiąc do £2 000 na miesiąc, bo bardzo dużo zależy od miasta i firmy. W Londynie średnia to podobno £23 000 rocznie, poza Londynem średnie zarobki są w okolicach £13 800 do £15 000 rocznie. W Londynie mieszkanie bliżej centrum, tj. bliżej niż 4 strefa, koszt jednego pokoju będzie tak wysoki jak w małym mieście całego piętra. Trzeba doliczyć też większe wydatki na jedzenie i transport. No i oczywiście komfort współdzielonego mieszkania będzie niższy niż w przypadku, gdy ma się całe piętro dla siebie, chociaż wtedy niektóre rachunki, jak np. za Internet i telefon będą niższe.

W Wielkiej Brytanii miałem dwie rozmowy kwalifikacyjne, zanim dostałem propozycję pracy. Pierwsza była przez telefon, a później zostałem zaproszony do biura niedaleko Bristolu, druga przez Skype i podczas niej dostałem test. Podróż pociągiem do Bristolu nie była tania, ponad £150, jednak koszty podroży są często zwracane nawet wtedy, gdy nie zostanie się zatrudnionym.

 

Żeby nie było tak pięknie… Wiele osób rezygnuje z poszukiwania pracy. Jest całkiem sporo takich osób, które rezygnują, głównie po kilku odmowach. Chociaż czas na znalezienie pracy jest do początku września, wiele osób rezygnuje już w kwietniu, po wysłaniu dwóch e-maili od stycznia. Po zrezygnowaniu muszą zmienić swój kierunek studiów i… zacząć szukać mieszkania w Aber, od marca wcale takie proste nie jest.

Poniżej wklejam część e-maila od koordynatora industrial year:

Anyone who has reasonable first and second year marks, and who keeps trying, and keeps in touch with us up to the deadline (end of August) will almost certainly find a placement. It is very rare for me to feel sorry for someone who does not find a placement (it happens occasionally though).

Niewiele w Internecie prostych, krótkich i działających za pierwszym razem snippetów z Prologa, zatem podaje kilka swoich, które napisane i używane zostały podczas wykładów na AU.

% poniży kod doda liczby, niezależnie od tego w jakiej kolejności zostały podane
add(A,B,R):- A = R - B.
add(A,B,R):- R = A + B.
add(A,B,R):- B = R - A.
 
% silnia z 0 to z definicji 1 
factorial(0, 1).
 
% rekurencyjnie oblicza silnię z podanej liczby X
% zmniejsza wartość X co każde wywołanie.
% liczy silnię, aż wywoła definicję powyżej
 
factorial(X, RESULT) :- R1 is X-1,
            factorial(R1, R2),
            RESULT is R2 * X.
 
male(mark). % fact
male(jonah). % fact
female(marie).
female(sophie).
female(marcie).
parent_of(jonah, mark).
parent_of(marcie, mark).
parent_of(sophie, mark).
parent_of(jonah, marie).
parent_of(marcie, marie).
parent_of(sophie, marie).
mother_of(X,Y) :- parent_of(X,Y), female(Y). % rule
father_of(X,Y) :- parent_of(X,Y), male(Y).

Continue reading

Jak już pisałem w jednym z poprzednich postów, na studiach w UK  egzaminy końcowenie nie są najważniejsze… one rzadko kiedy mają chociażby średnie znaczenie.

Aby zdać z dobrym wynikiem, trzeba pracować cały semestr lub dwa na jedną ocenę końcową, która podawana jest w punktach procentowych. Weźmy na przykład moduł Image Processing; ten moduł w ogóle nie kończy się egzaminem ani testem; 60% oceny końcowej to raport na temat podany przez wykładowcę. Przeważnie trzeba zrobić analizę jakieś przykładowej pracy, czasami najpierw tę pracę trzeba wykonać, a potem napisać z niej raport. Następne 40% to prezentacja swojego raportu. Jak widać, w tym module ćwiczone są nie tylko umiejętności twarde (nauka, pisanie, badanie), ale też umiejętności miękkie (prezentacja tematu grupie).
Nieco innym przykładem będzie C and UNIX programming; tutaj 10% oceny to wykonywane zadania, rozwiązanie jako kod źródłowy. Jego testy trzeba pokazać osobie, która jest do tego w odpowiednim terminie wyznaczona (podejść do tej osoby w wyznaczonych godzinach). Zadania można rozwiązywać w domu na swoim komputerze, jeśli sobie samodzielnie nie radzisz, możesz liczyć na pomoc osoby sprawdzającej. 50% oceny to jakiś większy projekt, jedno zadanie do wykonania w domu. Dopiero ostatnie 40% to egzamin końcowy.

Jak do tej pory, ukończyłem 15 modułów, a łącznie miałem… 9 egzaminów końcowych i 4 testy.

Egzaminy są raczej do tego by poprawić sobie wyniki, rzadko kiedy mają duże znaczenie dla oceny całego modułu.

 

Co trzeba zrobić, żeby zdać? Sprawa wygląda inaczej na 1 roku, inaczej w późniejszych latach.

Żeby nie zdać pierwszego roku, trzeba oblać moduł, który ma wagę równą lub większą niż 20. Wtedy można poprawiać rok. Na drugim i trzecim doku zasada jest ta sama… tylko nie dotyczy już pojedynczo każdego roku.  Nie skończysz studiów, jeśli nie zdasz w ciągu dwóch lat z modułów, których wagi sumują się do 20. Jeśli na drugim roku ktoś nie zdał z modułu mającego 10 punktów, nadal przechodzi na rok następny. Jeśli na trzecim roku, obleje następny moduł wart 10 punktów, kończą się jego studia lub musi podejść do poprawek z obu modułów. Tutaj jest haczyk, bo poprawki nie są przyznawane każdemu. Trzeba się udać do koordynatora danego roku, koordynatora modułów, które są niezdane i obaj muszą wyrazić zgodę na poprawki, które odbywają się w lipcu lub sierpniu. Podobno, żeby wyrazili zgodę, trzeba mieć dobre argumenty. W przeciwnym razie, możesz zaczynać studia od nowa… Nie każdy kończy studia. Na moim pierwszym roku było blisko 300 studentów, obecnie jest około 120. Ci którzy ukończą studia… mają ładny papierek i satysfakcję ;)

 

Do wysyłania naszych prac do oceny mamy system on-line nazwany blackboard. Każdy ma tu swoje konto, które powiązane jest z oficjalnym kontem studenta. Tutaj wysyłamy nasze prace, jak i odbieramy ich wyniki. Po zalogowaniu każdy student widzi swoją listę modułów:

Pod każdym modułem mamy menu, które jest stworzone przez wykładowcę danego modułu. To tutaj znajdziemy worksheety, assignmenty, kody źródłowe napisane podczas wykładów, prezentacje z wykładów i inne:

 

Ponieważ dla wygody studentów, wykłady są nagrywane (przeważnie), systemu bb użyjemy też do oglądania nagranych wykładów:

 

Skoro już jesteśmy przy egzaminach, to sprawa wygląda zupełnie inaczej niż w Polsce. Egzaminy są ułożone tak, żeby nawet nie było czasu na ściąganie czy pomaganie innym. Drugim argumentem przemawiającym za nieściąganiem jest to, że można zostać skreślonym z listy studentów, z brakiem możliwości poprawy tego egzaminu czy roku. Można zwyczajnie “dostać bana” na tą uczelnię. Elektroniczny system aplikacji na uniwersytety otrzymuje wtedy informację, że student ściągał, a inne uczelnie, na które zaaplikuje, dowiedzą się o tym.
Przykładowo, egzamin składa się z 5 pytań, a student musi odpowiedzieć na maksymalnie 3 lub 4 pytania. Dostępny jest zeszyt mający ok. 8 kartek. Jeśli jedno pytanie składa się z 3 podpunktów, każdy z nich zajmie mniej więcej jedną stronę. Zdarza się, że jedno pytanie wymaga odpowiedzi na 8 stron. Niech teraz czas przeznaczony na ten egzamin wynosi 2h. Jeśli jest się dobrze przygotowanym, można napisać cały egzamin, jeśli słabiej… zabraknie czasu na napisanie odpowiedzi, a trzeba przecież jeszcze wybrać, na które spośród pytań udzielisz odpowiedzi.

Do przygotowań dostępne mamy egzaminy z poprzednich lat – niektóre pomagają, niektóre są bezużyteczne. W czasie przygotowań trzeba przejrzeć wszystkie dostępne egzaminy, bo może się zdarzyć, że  jedno pytanie z danego modułu w ieco zmienionej formie pojawia się co rok. Można też z dużym prawdopodobieństwem próbować wytypować, czego nie będzie na nadchodzącym egzaminie.

Skoro jestem przy egzaminach i ocenach końcowych, to opiszę jeszcze krótko rodzaje “ocen”. Jak już poprzednio wspomniałem, oceny są w punktach procentowych. Mamy coś podobnego do polskich ocen – też są oceny, na które trzeba złapać się w “widełki”:

80 – 100% = 1 (first)
70 – 79% – 2.1
60 – 69% – 2.2
50 – 59% – 3
< 50%

 

Ocenia się nie tylko… studentów. Jest też zwyczaj, by oceniać wykładowców.  Pod koniec semestru dostajemy formularz online do wypełnienia oraz elektroniczne moduły do głosowania (by każdy mógł zagłosować raz). Podczas wykładu oceniamy:

 • kolejno każdego wykładowcę i przyznajemy ogólną ocenę dla poziomu nauczania przez niego
 • ogólny poziom nauczania z każdego modułu
 • jakość opinii o naszych projektach (feedback z assignmentów)
 • poziom assignmentów

 

Gdy w zeszłym roku mieliśmy beznadziejnego wykładowcę z matematyki, który niczego, nikogo nie nauczył, popełniał błędy na tablicy, miał je również w swoich prezentacjach, które z błędami wysyłał na serwer. W skali 0 – 5 pod koniec drugiego semestru dostał coś w okolicy 1.5, obecnie już nie pracuje na AU. Złego wykładowcę można “uwalić”, tak jak wykładowca w Polsce może “uwalić cały rok”. Ma to na celu podniesienie standardu i jakości nauczania.

inwiligatorzy na egzaminach

Połowa kwietnia, zbliżają się wakacje, a więc i okres prac wakacyjnych w UK.

O ile w Polsce wakacje spędza się przeważnie śpiąc dłużej, odpoczywając, nic nie robiąc…to w UK jest sporo możliwości znalezienia krótkich staży czy dwumiesięcznych praktyk i wiele osób z tych możliwości korzysta… na jednych z pierwszych zajęć zostaliśmy zapytani, kto ma za sobą już jakieś praktyki, staże, niekoniecznie odbyte w kierunku swojego kształcenia.
Wiecie, kto nie podniósł ręki? Polacy, Bułgarzy, Brazylijczycy i  kilku Brytyjczyków na około 300 osób w sali. Siedziałem wtedy obok innego Polaka… obaj się przeraziliśmy, że jesteśmy tak “spaleni” na rynku pracy… Rozmawiałem potem z Brytyjczykami, niektórzy mieli już za sobą kilka różnych prac wakacyjnych, jeden z nich powiedział (i ma to wpisane w CV), że pierwszy raz pracował mając 14 lat. KTO W POLSCE zaczyna pracę mając 14 lat?! Nie będę tego wątku dalej rozwijał.

Studentom bardzo często podsyła oferty pracy uniwersyteckie biuro Careers lub osoba z danego departamentu.

Teraz opiszę coś, czego Ci nie polecam, jeśli chcesz przylecieć do Wielkiej Brytanii do pracy na wakacje i po pracy wrócić do domu. Później podam powód, dlaczego nie warto ryzykować.

Staże kierowane są do kilku grup:

 1. osób nadal będących w szkole
 2. osób w okresie po zakończeniu szkoły, ale przed rozpoczęciem studiów (gap year), oferty kierowane są wtedy dla school leavers
 3. studentów (industrial year)
 4. osób, które właśnie ukończyły studia – graduates

Oferty pracy wakacyjnej pojawiają się nagle i znikają bardzo szybko. Pracodawcy szukają młodych osób, które jeszcze nie rozpoczęły studiów oraz studentów. Prace są dość dobrze płatne, trafiają na popularne kanały, a niektóre korporacje mają własne strony, jak:

Po przejrzeniu ofert mogę powiedzieć, że większość staży trwa ok 6 do 10 tygodni, niektóre 2 miesiące. Proces aplikacji przeważnie kończy się w ciągu 2 tygodni od publikacji ogłoszenia. Na proces rekrutacji (jeśli był opisany w ogłoszeniu) składają się: rozmowa telefoniczna/Skype i drugi etap – rozmowa na miejscu. Podobno (sam nie aplikowałem) proces aplikacji trwa max. 3 tygodnie.

Jeśli interesuje Cię wyjazd zarobkowy, to może Cię zachęcić, że najsłabiej opłaca praca, jaką widziałem była w jakimś urzędzie walijskim – £250/tydzień, najlepiej opłacana była chyba w Ubisofcie – £400/tydzień.

Rozmowy kwalifikacyjne są dość krótkie. Trwają maksymalnie godzinę. Ja najpierw byłem proszony o zadanie bardziej szczegółowych pytań o firmę/ofertę itp., więc trzeba je mieć. Pytałem z kim będę pracował, jaki staż pracy mają senior developerzy, jak długo są w firmie, jakich metodologii tworzenia oprogramowania używają. Myślę, że to dobre pytania, rekruter wie, że interesują mnie warunki pracy, oferta i zespół, a ja z góry będę wiedział, jak może przebiegać mój staż.

Następnie pytania zadaje rekruter. Może poprosić o opisanie zrealizowanych projektów, jakie miałeś z nimi problemy, czego się nauczyłeś. Jeśli rozmowę prowadzi np. programista, może poprosić o krótką dyskusję dot. Twojej poprzedniej odpowiedzi. Ponadto pytano mnie o ulubiony moduł z poprzedniego roku i obecnego, co w nim było ciekawego, dlaczego to mój ulubiony moduł, jaki miałem z niego wynik, a jaka była średnia. Na innej rozmowie dostałem test z programowania. Miałem uzupełnić test “z Javy”, potem napisać odpowiednie klasy i metody, na koniec przetestować całość. Kod pisałem w oknie przeglądarki, tekst był przesyłany do prowadzącego rozmowę.

Jeśli chcesz szukać takiej pracy, poniżej krótka lista stron z ogłoszeniami:

Tyle chyba musisz wiedzieć na początek.

Dlaczego nie polecam Ci krótkiego pobytu zarobkowego?

Problemem jest dostępność mieszkań i rejestracja jako podatnik.

Musisz mieć numer NIN (National Insurance Number), by podpisać umowę o pracę, a żeby dostać ten numer, musisz mieć podpisaną umowę o mieszkanie (dowód, że jesteś w kraju legalnie). Teraz krótka dygresja. Możesz podpisać legalną umowę o pracę bez NIN, ale musisz się zacząć o niego starać przy podpisywaniu tymczasowej umowy. Gdy już otrzymasz ten numer, musisz go podać pracodawcy; zostanie on dopisany do oficjalnej umowy (nie podpisujesz wtedy drugiej, po prostu uzupełniasz pierwszą). Mnie uzyskanie numeru NIN zajęło 5 tygodni. Najpierw czekałem ponad 3 tygodnie na rozmowę, która trwała 15minut, potem na przeczytanie formularza z rozmowy przez urzędnika na drugim końcu Walii i wysłannie mi listem. Nie zawsze trzeba czekać te 3 tygodnie na rozmowę. Po prostu w Aberystwyth nie ma urzędu, który mógłby mi ten numer nadać. Jeśli zamierzasz przylecieć do UK do legalnej pracy, upewnij się, że odpowiedni urząd jest w okolicy, bo wtedy numer możesz otrzymać w ciągu kilku dni.

Drugi problem to mieszkania. Jeśli firma oferuje Ci mieszkanie w ofercie (są takie, w których oferowany jest pokój z kuchnią i łazienką na piętrze dzieloną przez kilka osób); wtedy razem z kluczem do pokoju dostaniesz umowę o mieszkanie i masz z górki do NIN.

 

Dlaczego nie polecam samodzielnego, zdalnego szukania pracy?

Bo można zderzyć się z rzeczywistością. Dostaniesz pracę, po drugiej rozmowie, ale nie znajdziesz mieszkania i co wtedy? Będziesz spał w hotelach, gdzie zapłacisz więcej za cztery nocki niż zarobisz w tydzień? Musisz mieć kuchnię i łazienkę, dostęp do lodówki, umowę o mieszkanie. Możesz zapytać przy pierwszej rozmowie kwalifikacyjnej, czy byliby w stanie Ci jakoś pomóc z mieszkaniem. Możesz sprawdzić czy lokalna uczelnia wynajmuje mieszkania na wakacje (nie słyszałem o takiej, które nie wynajmuje). Ja umowę o mieszkanie (akademik) podpisywałem przez Internet.

 

Jaka jest alternatywa?

Pośrednictwa pracy. Nie będę żadnego reklamował, pewnie sam znajdziesz dziesiątki w Internecie, przydatny jest też LinkedIn. Pośrednictwo załatwi Ci wtedy wszystko, od pracy po mieszkanie i numer NIN. Znam osoby, które tak robiły. Wcale nie były na tym tak stratne, jak to się opisuje na forach… Jak pierwszą pracę, pierwsze kilka miesięcy, powinno być OK. Z czasem się do wszystkiego przyzwyczaisz.

 

Here is  a list of modules I took during my studies, with links to the selected module.

This page is created as a part of About me page next to it. I organized it as a simple overview of Computer Science studies in Aberystwyth, (mostly) for people (from Poland) interested in studying here.

 

Second year, second semester:

 • CS21120 Program Design, Data Structures And Algorithms
 • CS22120 The Software Development Life Cycle
 • CS22310 User Centred Design And Human Computer Interaction
 • CS22510 C++, C And Java Programming Paradigms
 • CS26210 The Artificial Intelligence Toolbox – Part II: Programming In An Uncertain World
 • CS27020 Modelling Persistent Data

Second year, first semester:

 • CS21100 Program Design, Data Structures And Algorithms
 • CS22100 The Software Development Life Cycle
 • CS23710 C And Unix Programming
 • CS25110 Introduction To System And Network Services Administration
 • CS26110 The Artificial Intelligence Toolbox Part I: How To Find Solutions
 • CS27000 Modelling Persistent Data

 

First year, second semester:

 • CS12420 Software Development
 • CS15020 Web Development Tools
 • CS15210 An Introduction To Communications And Telematics
 • CS18010 Professional And Personal Development

First year, first semester:

 • CS10110 Introduction To Computer Hardware, Operating Systems And Unix Tools
 • CS10510 Further Mathematics For Computer Science
 • CS12130 Concepts In Programming
 • CS18000 Professional And Personal Development
 • PH19510 Chaos, Communications And Consciousness

W następnym poście opiszę, czym dokładnie są wagi modułów oraz jak wygląda plan zajęć studentów.

Jak pisałem w poprzednim poście, moduły najczęściej identyfikujemy pierwszymi pięcioma znakami, a ostatnie dwie cyfry to waga modułu. Waga każdego modułu przekłada się na jego liczbę godzin w ciągu tygodnia, ilość praktyk i projektów. Ta ostatnia liczba w ID modułu, to ilość dziesiątek godzin, które student powinien przepracować, żeby zdać z danego modułu.

Jeśli moduł kończy się liczbą 10, oznacza to, że powinieneś 100 godzin przeznaczyć na ten moduł. W liczbę godzin wliczony jest czas, który należy poświęcić na:

 • wykłady
 • projekty indywidualne i/lub grupowe
 • przygotowanie się do projektów
 • przygotowanie się do egzaminów

Ta liczba godzin została oszacowana na podstawie poprzednich roczników.  Załóżmy teraz, że moduł na przeznaczone 200h.

Jak widać pod linkiem:

Practical – Up to 11 x 2hr practicals
Lecture – Up to 30 lectures
Semester Exam- 2 Hours
Semester Assessment – In class test
Semester Assessment – Up to 5 mini assignments
Semester Assessment – 1 practical programming assignments

Podliczając godziny:

22+30+2+1+60 = 115

pamiętam, że ostatni assignment miał przewidzaine 60h, więc dodałem tą liczbę powyżej.

 

Zdarza się bardzo często, że jedna osoba potrzebuje na dany projekt 5h, natomiast ktoś inny nie zdąży go ukończyć w 40 godzin, jeszcze ktoś inny posiedzi 60h i doszlifuje rozwiązanie do perfekcji.

 

Jak pisałem w poprzednim poście to, czego się uczysz, zależy od kierunku oraz od tego, jakie moduły sobie dobierzesz. Dodam, że nie ma tu takich sytuacji, jak w Polsce, gdzie jest kolejka, by zapisać się na jakiś moduł czy ograniczona ilość osób, które mogą go studiować. Nie wiem, czy mamy tutaj w ogóle jakikolwiek odpowiednik dziekanatu. Wiem, że np. w dziekanacie na polskiej uczelni można złożyć podanie o stypendium… w UK uczelnie mają swoje systemy, które automatycznie co jakiś czas sprawdzają, kto się ubiega o stypendium.

 

Takie kolejki jak te na filmie poniżej

mogą mieć jedynie wykładowcy na swoich skrzynkach e-mail. Nie spotkałem się też z sytuacją, żeby student czekał na uczelni w kolejce dłużej niż 5 minut.

 

Przy wybieraniu modułów dostaniesz kartkę z wykazem zajęć w poszczególnych dniach i godzinach. Może być to pomocne przy wyborze modułów. Pewnie będzie tak w przypadku, gdy musisz też pracować i chcesz mieć w tygodniu dzień lub dwa wolne od zajęć. Jeśli Ci na nich nie zależy, wybierz moduły, które najbardziej Cię interesują. Twój plan  będzie wtedy dość chaotyczny…

Mój plan na II semestrze I roku wyglądał tak:

Niektóre z przedmiotów są bardzo “luźne” na CompSci (głównie te nazwane Seminar), ale na innym wydziale mogą być one bardzo ważne i poważne.  Te czwartkowe to zajęcia praktyczne. Sporą zaletą było to, że można na nie przyjść, oddać zadanie zrobione na swoim laptopie/dysku zdalnym i wrócić do domu albo iść na stołówkę. Zadania były dostępne na tydzień przed zajęciami, a oddać można je było w ciągu 3 tygodni.

 

Rozkład moich modułów na  II semestrze II roku wygląda tak:

Niby fajnie, gdyby nie to, że żaden dzień nie jest wolny, co okazuje się sporą przeszkodą w znalezieniu pracy. No i wstawanie w tygodniu na 9 lub 10 w nocy jest straszne… Wykłady mogłyby się zaczynać od 13stej jak w poprzednim roku… Pierwszy rok był taki fajny <3

 

Czasami wykłady mogą zostać odwołane, w 99% przypadków uczelnia informuje o tym e-mailem min. dzień wcześniej. W powyższym planie w poniedziałek jedna godzina CS211 jest dodatkowa na wypadek, gdyby pod koniec semestru nie został zrealizowany cały materiał. Do przerwy wielkanocnej skorzystaliśmy z niej tylko raz.

Pogoda przypomina przez większość roku wiosnę, która zaczyna się w okolicach końca stycznia, trwa do końca kwietnia, a potem od września do początku listopada…

 

Nie wierzysz?

To zdjęcia z końca stycznia/początku lutego:

[spoiler]


[/spoiler]

 

A te z listopada:

[spoiler]


[/spoiler]

 

Rzadko pada, za to prawie zawsze wieje. Śnieg zdarza się raz na kilka lat. Pojawił się w tym roku (2013), padało też przez kilka godzin w grudniu 2010. Kiedy pada śnieg, wszyscy wychodzą szybko do parków i na place, żeby robić zdjęcia. Widok z zamku wygląda tak:

[spoiler]

Wiatr na zamku:

[/spoiler]

 

Co miesiąc, zgodnie z fazami księżyca, przychodzą ładne przypływy i odpływy. Podczas przypływu zalewa promenadę. Dla przykładu poranny przypływ wygląda tak:

Przeważnie morze jest lekko wzburzone:

 

Często świeci słońce, a Morze Irlandzkie ma jasnobłękitny kolor. Roślinność jest bujna przez cały rok. Park natury za miastem to świetne miejsce widokowe.

[spoiler]


[/spoiler]

 

Całą galerię zdjęć z Aberystwyth możesz zobaczyć poprzez flickr.

Na początku muszę wyjaśnić parę zagadnień, które mogą wydawać się niejasne.

Kierunek studiów to course, jest ich wiele na jednym wydziale – departament.

Kierunki różnią się od siebie, czasami bardzo mocno, jak inżynieria oprogramowania, programowanie gier czy robotyka. Większość podobieństw kończy się na pierwszym roku, gdy mamy jeszcze wspólne moduły (core modules).

 

To, czego się uczysz na studiach, zależne jest od trzech rzeczy:

1. Najważniejszą jest kierunek studiów. Każdy kierunek ma swoje “core modules – musisz je studiować. Przykładem będzie kierunek OpenSource Computing. Moduły na pierwszym roku studiów na tym kierunku to:

CS12130 Concepts In Programming
lub
CS12230 Introduction To Programming
CS10110 Introduction To Computer Hardware, Operating Systems And Unix Tools
CS10410 The Mathematics Driving License For Computer Science
CS12420 Software Development
CS15020 Web Development Tools
CS15210 An Introduction To Communications And Telematics

Na czym polega “lub“, zależnie od tego, jakie się ma doświadczenie w programowaniu, wybiera się moduł CS121(większe doświadczenie) lub CS122(mniejsze). Osoby z większym doświadczeniem będą miały dwa assignmenty zajmujące mniej czasu, jeden z Javy drugi z Haskella. Osoby mniej doświadczone dostaną jeden większy assignment tylko z Javy. Podobny “trick” można zrobić z matematyką. Specyfiką studiów informatycznych w UK jest to, że każdy absolwent musi mieć zdany moduł rozszerzonej matematyki. Dlatego uczelnia pozwala zamiast CS104 wybrać CS105, a CS104 zupełnie pominąć, co zalecane jest dla osób z rozszerzoną maturą z matematyki, aby nie traciły czasu na drugim roku.

 

System modułów nie jest skomplikowany. Ostatnie dwie cyfry numeru moduły oznaczają jego wagę. Suma wag na dany semestr ma wynosić 60, a dla Business + CompSci 80. Są moduły, które są nauczane przez dwa semestry, wtedy waga modułu jest sumowana tam, gdzie jest największy projekt z niego. Zazwyczaj jest to drugi semestr.

 

2. Drugą najważniejszą rzeczą jest to, co sam sobie wybierzesz. Chyba na żadnym kierunku suma punktow za “core modules” nie daje 60, więc zostaje kilkanaście punktów do rozdania. Oznacza to, że musisz dobrać sobie moduły z dostępnej listy (uwaga! niektóre są po walijsku), które zaokrąglą sumę Twoich punktów do 60.

Wybór modułów warto skonsultować z właściwym koordynatorem, bo może się zdarzyć, że wybór na ten rok nie pozwoli Ci studiować czegoś znacznie ciekawszego w przyszłym roku.

To jest trzecia najważniejsza rzecz.

Każdy moduł ma swoje wymogi. Jeśli nie studiowałeś modułu A, nie będziesz mógł wybrać modułu B, który jako wymóg ma A. Uznaje się, że nie masz podstaw, by móc się tego uczyć. Przykład:


CS35810
Further Issues In System And Network Services Administration

Tego modułu, nie mogą wybrać osoby, które wcześniej nie studiowały CS25110 lub CS35910.

Tak samo zdarza się, że nie możesz na jednym roku studiować dwóch podobnych modułów, jak np. podstaw matematyki i rozszerzonej matematyki.

 

Wybierając moduły na drugim roku, musisz wiedzieć, czego i z kim chcesz się uczyć na ostatnim roku. Dla mnie miało to znaczenie już na pierwszym roku, kiedy zamiast baz danych, wybrałem fizykę, po to, żebym na ostatnim roku mógł wybrać technologie kwantowe, a bazy danych i tak muszę studiować na drugim roku jako core module.

 

Bardzo fajne jest to, że moduły można wybierać sobie z całej listy, o ile tylko spełnia się jego wymagania. Dobra rzecz dla osób, które miały dużo zajęć na pierwszym i drugim roku, na trzecim mogą sobie trochę odpuścić i wybrać coś lekkiego z pierwszego roku.

 

Następną ważną rzeczą są kierunki mieszane. Muszę ostrzec, że trzeba je wybierać z głową. Obecnie zmniejszono ich ilość, bo dużo osób wybrało CompSci & Law. Studenci na 3 roku nie potrafią programować, zarządzać zespołem, nie mają podstaw SE ani kilku modułów, które mają swoje zależności w poprzednich latach. Nie mogą na ostatnim roku wziąć nic ciekawego, bo w poprzednich latach dokonali złego wyboru.

Na kierunkach mieszanych trzeba mieć więcej punktów z modułów, jest to przeważnie 80 lub 100 punktów na semestr.

 

W następnym poście opiszę, czym dokładnie są wagi modułów oraz jak wygląda plan zajęć studentów.