Jak wykonywać atak DoS?

Postanowiłem zebrać znane mi rodzaje ataków DDoS w jedno miejscowe, pokrótce opisać każdy z nich. Wszyscy powinniśmy wiedzieć czym są ataki DDoS oraz posiadać podstawowe wiadomości na temat działania połączeń sieciowych i podstawy działania podstawowych protokołów i stosu TCP/IP, więc pomijając wstęp i definicję, jeśli ktoś nie wie, odsyłam do wiki: DDoS DoS. Ping of […]

Jak odzyskać hasło z zaszyfrowanej postaci – hash?

Przedstawiam Wam sposoby używa programów, dzięki którym będziemy mogli łatwo i przyjemnie i czasochłonne (sometimes not) odzyskać zakodowane hasło. Tak haseł się nie łamie, a odzyskuje się, tytuł ma za zadanie przyciągnąć. Będziemy się skupiali na ogólnej czynności jaką jest odzyskiwanie zakodowanego hasła, głównie patrząc na funkcję skrótu MD5.