Category Archives: Code

Automated delivery and publication of apps using FDroid and GitLabCI

In my spare time I develop applications on Android. I also “maintain” F-Droid repository for some of my public projects. I wanted to automatically publish each build after:

 1. Compilation passed
 2. Test on a connected device passed
 3. Signed build completed

So I made a simple setup with help of GitLabCI and own F-Droid repository. This post does not describe how to configure F-Droid repository or configuration of GItLabCI-runner, because official documentation is much better than I could write it. This post just describes how I use both services to automate boring deployment.

GtiLabCI is run on your own hardware, so it can have access to your files, configuration etc. It’s an advantage over Travis, as you can run any custom command, like testing on connected device or on pre-configured emulator, connected to remote hosts where CI slave is on a trusted machine.

Continue reading

QFakturat – program do zarządzania fakturami, produktami i danymi klientów na Linux

Kilka lat temu, żeby zdobyć trochę doświadczenia poza Java i Ruby, zabrałem się za naukę Qt4.8 i C++. W ramach tego ćwiczenia zacząłem pracować nad aplikacją, która nie istniała wtedy na Linuxa i pewnie do dziś jest tego typu unikalnym programem na pingwina i diabełka.
Aplikacja była pisana na wymogi prowadzenia firmy taty, gdzie z względu kosztów licencyjnych zrezygnowaliśmy ze środowiska Windowsa. W firmie od 6 lat używane są tylko systemy Linuxowe (KUbuntu i openSUSE).

QFakturat był pisany początkowo w Qt4.8 na Linux, jednak z czasem części kodu zostały przepisane na Qt5 oraz dodana została kompatybilność dla systemów *BSD. Nigdy nie próbowałem portować aplikacji na Windowsa ani OS Xa, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy działa.

Screenshot_20160509_150456

Obecna funkcjonalność programu:

 • wystawianie faktur w PDF (i tylko PDF)
 • obsługa kilku sprzedawców
 • zapisywanie/edytowanie/usuwanie klientów
 • zarządzanie produktami
 • automatyczne konwertowanie kwot brutto<->netto<->podatek przy zmianie jednej z wartości
 • spersonalizowane faktury – pozwalają na ustawienie własnego tekstu w stopce faktury i na lewym boku
 • 3 skórki programu
 • walidacja i opcjonalne formatowanie NIPu
 • wysoka elastyczność programu (sam możesz ustawić rodzaje faktu, listę stawek VAT, metody zapłaty, czas na zapłatę czy obsługiwane waluty)
 • zarządzanie produktami i filtrowanie sprzedanych/dostępnych produktów/usług.

Continue reading

Bitcoin Litecoin Dogecoin donation widget on webpage

I modified coinwidget.com to support DOGE, if you want to add it to your website, those are HTML codes you need to paste and results for it.

This one is a must:

<script src="https://agilob.net/widget/coin.js"></script>

Continue reading

[Prolog] Logical Voting Assistant

I had to write a voting assistant in Prolog as a part of my module – AI.  I really enjoyed programming in Prolog and you can see my code in its repository.

The code is fully documented and it shouldn’t be hard to follow. It was my first application in Prolog, so don’t be mad at me when you see some crap there…

Continue reading

AberPizza in Java

AberPizza – simple cash register for small pizzerias. Application made as a first year, second semester assignment.

Application has a built-in database of products and prices, can add those product to an order, give discount in GBP or in percentage of the whole order.

Bills are stored in XML files and can be loaded into the application to print receipt.

Continue reading

Proste przykłady w Prologu

Niewiele w Internecie prostych, krótkich i działających za pierwszym razem snippetów z Prologa, zatem podaje kilka swoich, które napisane i używane zostały podczas wykładów na AU.

% poniży kod doda liczby, niezależnie od tego w jakiej kolejności zostały podane
add(A,B,R):- A = R - B.
add(A,B,R):- R = A + B.
add(A,B,R):- B = R - A.
 
% silnia z 0 to z definicji 1 
factorial(0, 1).
 
% rekurencyjnie oblicza silnię z podanej liczby X
% zmniejsza wartość X co każde wywołanie.
% liczy silnię, aż wywoła definicję powyżej
 
factorial(X, RESULT) :- R1 is X-1,
            factorial(R1, R2),
            RESULT is R2 * X.
 
male(mark). % fact
male(jonah). % fact
female(marie).
female(sophie).
female(marcie).
parent_of(jonah, mark).
parent_of(marcie, mark).
parent_of(sophie, mark).
parent_of(jonah, marie).
parent_of(marcie, marie).
parent_of(sophie, marie).
mother_of(X,Y) :- parent_of(X,Y), female(Y). % rule
father_of(X,Y) :- parent_of(X,Y), male(Y).

Continue reading