Buffer I/O error on device sr0, logical block 0

Sprawdzając dzisiaj stare płyty, miałem problem z wysunięciem płyty, nie dało się jej też odczytać, polecenie

eject sr0 -rm

nie działo.

Po uzyskaniu z dmesga błędu:

[ 1067.416522] Buffer I/O error on device sr0, logical block 0
[ 1075.923084] sr 1:0:0:0: [sr0] Unhandled sense code
[ 1075.923088] sr 1:0:0:0: [sr0]  Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 1075.923097] sr 1:0:0:0: [sr0]  Sense Key : Hardware Error [current]
[ 1075.923105] sr 1:0:0:0: [sr0]  Add. Sense: Timeout on logical unit
[ 1075.923115] sr 1:0:0:0: [sr0] CDB: Read(10): 28 00 00 00 00 00 00 00 02 00
[ 1075.923130] end_request: I/O error, dev sr0, sector 0
[ 1075.923137] Buffer I/O error on device sr0, logical block

Płyta nie była nigdzie zamontowana, jedynie istniał proces dla napędu, który nie był zamontowany:

umount: /dev/sr0: not mounted

 

Solution:

root@Agilob-PC:# lsof /dev/sr0
COMMAND  PID USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
blkid   4079 root    3r   BLK   11,0      0t0 7203 /dev/sr0

root@Agilob-PC:# kill -s 9 4079
root@Agilob-PC:# eject

I napęd się wysunął.

Leave a Reply