[Java] regular expression to match emails and domains works with gTLD

Recently we got many new top-level domains like .international, .berlin etc, so older regular expressions are no longer valid.
Below you can see a list of valid domains; an address may contain . (dot), – (minus) and .subdomain (domain may contain many sub-domains). A domain must end with a letter, it cannot be . (dot) or a number.

 • site.international
 • site.international.com
 • site.ac.uk
 • site.org
 • site.babia-gora.pl
 • site.pl

Email address may contain a delimiter like – or + and . (dot), it might contain numbers and for sure contain letters. Below is a list of valid email addresses:

 • info9@agilob.net
 • in-fo@site.international
 • in.fo@site.ac.uk
 • in+fo@site.babia-gora.pl
 • 1in-+fo2@site.babia-gora.pl

A regular expression to match gTLD domains can look like this:

^[A-Za-z0-9][A-Za-z0-9/.-]*\\.*[A-Za-z]$

and regular expression to match emails in domains above like this:

[A-Za-z0-9-+/.]*@^[A-Za-z0-9][A-Za-z0-9/.-]*\\.*[A-Za-z]$

Code to test those regexpes:

package regexp;
 
import java.util.ArrayList;
 
public class RegExpMatcher {
 
  public static void main(String[] args) {
    ArrayList domains = new ArrayList<>();
    domains.add("site.international");
    domains.add("site.international.com");
    domains.add("site.ac.uk");
    domains.add("site.org");
    domains.add("site.babia-gora.pl");
    domains.add("site.pl");
 
    boolean matches;
    System.out.println("Matching domains: ");
 
    for (int i = 0; i < domains.size(); i++) {
      matches = domains.get(i).matches("^[A-Za-z0-9][A-Za-z0-9\.-]*\\.*[A-Za-z]$");
      if (matches == true) {
        System.out.println(domains.get(i) + " matches");
      } else {
        System.err.println(domains.get(i) + " doesn't match");
      }
    }
 
    System.out.println("\n\nMatching email addresses: ");
 
    ArrayList emails = new ArrayList&lt;&gt;();
    emails.add("info9@agilob.net");
    emails.add("in-fo@site.international");
    emails.add("in.fo@site.ac.uk");
    emails.add("in+fo@site.babia-gora.pl");
    emails.add("1in-+fo2@site.babia-gora.pl");
 
    for (int i = 0; i < emails.size(); i++) {
      matches = emails.get(i).matches("[A-Za-z0-9-+\.]*@[A-Za-z0-9][A-Za-z0-9\.-]*\\.*[A-Za-z]$");
      if (matches == true) {
        System.out.println(emails.get(i) + " matches");
      } else {
        System.err.println(emails.get(i) + " doesn't match");
      }
    }
  }
}

Output:

Matching domains: 
site.international matches
site.international.com matches
site.ac.uk matches
site.org matches
site.babia-gora.pl matches
site.pl matches


Matching email addresses: 
info9@agilob.net matches
in-fo@site.international matches
in.fo@site.ac.uk matches
in+fo@site.babia-gora.pl matches
1in-+fo2@site.babia-gora.pl matches

Bitcoin nie jest wirtualną walutą

Wirtualne środki finansowe, to takie, których wartość nie jest ustalana na podstawie obliczeń matematycznych w relacji do cen surowców, ani wartości pracy. Do wirtualnych środków finansowych zaliczamy np. kupony rabatowe czy waluty w grach komputerowych.

W przypadku cyfrowe waluty, jest dokładnie odwrotnie. Do tego typu zaliczymy np. PLN, GPB, BTC czy LTC.

Osobiście wolę, gdy waluty wirtualne jak LTC i BTC nazywamy kryptowalutami.

Bitcoin – anonimowość czy prywatność?

Anonimowość – nie wiem, kim jesteś, ale wiem lub domyślam się, co robisz.
Prywatność – wiem lub domyślam się, kim jesteś, ale nie wiem, co robisz.

Które określenie bardziej pasuje do kryptowalut?

Mój publiczny adres BTC to: 1AgiLoBAo9FbwtRactcNSnAcZ8GzYHCHQB, więc przelewy do/z tego adresu nie są anonimowe (przynajmniej dla mnie). Ale jakie i ile mam innych adresów? Ile kryptowaluty na nich trzymam i na co wydaję?
Jeśli któryś z tych adresów zostanie użyty na giełdach, które wymagają ode mnie przesłania skanu dowodu, to tracę prywatność. Gdy dokonam zakupu za BTC na overstock.com, również tracę prywatność, bo overtsock.com ma mój adres domowy, imię i nazwisko.

Tworzenie bezpiecznego portfela do przechowywania kryptowalut

Witamy w 2014 roku.
Obecnie bardziej prawdopodobne jest, że ktoś wyciągnie Ci pieniądze z komputera niż z kieszeni. Bitcoiny giną na potęgę, co chwilę jakaś giełda zostaje okradziona, padają dyski, przypadkowo usuwają się dane, czy po prostu ktoś nie przewidział w rm -rf /$ZMIENNA pustej zmiennej. Cold wallet może Cię uchronić przez stratą BTC, jeśli go tylko dobrze przygotujesz.

Cold wallet jest zapisem danych cyfrowych w postaci fizycznej, jak np. papierowej, plastikowej, drewnianej czy metalowej, umożliwiającym ich odczytanie przez właściciela i każdego znającego hasło do odszyfrowania danych.
Continue reading

Rodzaje portfeli kryptowalut

Wiele osób myśli, że portfele walut cyfrowych to jedynie program, który uruchamia się na komputerze, telefonie czy tablecie. Jest to jedna z możliwości, jednak nie jest to metoda przechowywania kryptowalut. Te portfele służą do wydawania, a nie do bezpiecznego przechowywania. Chociaż portfele jak np. Bitcoin-Qt czy Litecoin-Qt można / trzeba zaszyfrować, nadal nie jest to bezpieczna metoda przechowywania oszczędności w kryptowalucie.

Continue reading

Compile Bitcoin-Qt from sources

Building Bitcoin client from sources is a good way to protect yourself from visiting and downloading malicious binary file from the official website. Imagine a group of hackes attacks DNS server so bitcoin.org redirects you to their website, it looks the same, it acts the same, but it contains backdoored Bitcoin-Qt wallet.

You can be smarter and download and compile the client from sources. To do so, just follow some simple steps:
Continue reading

Compile Litecoin-Qt from sources

Building Litecoin client from sources is a good way to protect yourself from visiting and downloading malicious binary file from the official website. Imagine a group of hackes attacks DNS server so litecoin.org redirects you to their website, it looks the same, it acts the same, but it contains backdoored Litecoin-Qt wallet.

You can be smarter and download and compile the client from sources. To do so, just follow some simple steps:
Continue reading

My torrc config for relay and TOR-proxy in LAN

SocksPort 9050 # Default: Bind to port 9050 for connections
 
SocksListenAddress IP IN YOUR LAN:9100
 
RunAsDaemon 1
 
DataDirectory /var/lib/tor
 
ControlPort 9051
 
# HashedControlPassword 16:PASSWORD
 
############### This section is just for location-hidden services ###
## HiddenServicePort x y:z says to redirect requests on port x to the address y:z.
 
#HiddenServiceDir /srv/www/htdocs/tor/
#HiddenServicePort 443 127.0.0.1:443
#HiddenServicePort 80 127.0.0.1:80
 
Nickname agilob
ContactInfo info agilob net
 
MaxCircuitDirtiness 3600 #feel free to change IP every hour
 
ORPort 3000
BandwidthRate 100 kB # Throttle traffic to 100KB/s
BandwidthBurst 150 KB # But allow bursts up to 150KB/s
 
DNSPort 9053
AutomapHostsOnResolve 1
AutomapHostsSuffixes .exit,.onion
 
 
ExitPolicy reject *:* # no other exits allowed
 
##
## uncomment any of those to became an exit node
##
 
#ExitPolicy accept *:465 # smtps (SMTP over SSL)
#ExitPolicy accept *:993 # imaps (IMAP over SSL)
#ExitPolicy accept *:994 # ircs (IRC over SSL)
#ExitPolicy accept *:995 # pop3s (POP3 over SSL)
#ExitPolicy accept *:5222 # xmpp
#ExitPolicy accept *:6660-6697 # allow irc ports, very widely
 
# http://www.cs.kau.se/philwint/spoiled_onions/
ExcludeExitNodes {ru}, 64.22.111.168/29, 121.54.175.51/32, 111.240.0.0/12, 89.128.56.73/32, 117.18.118.136/32, 178.211.39.0/24, 24.84.118.132/32
StrictNodes 1
Log notice file /var/log/tor/notices.log
 
Log notice syslog